Vasárnap választunk: Győr-Moson-Sopronban 472 szavazókörben adhatjuk le voksainkat

A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy a szavazólapokat átvette. Az írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket e körülmény feltüntetésével.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a jelölt neve melletti, illetve a megyei listás szavazólapon a szervezet neve felett elhelyezett körbe tollal írt egymást metsző két vonallal.  Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
A szavazás elengedhetetlen feltétele a személyazonosság és a lakcím igazolása.
Ezt a választópolgár igazolhatja többféle okmánnyal: - régi típusú személyigazolvánnyal, amelyben a lakcím is szerepel vagy, - kártya formátumú személyigazolvánnyal és lakcímkártyával vagy, útlevéllel és lakcímkártyával, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői engedéllyel és lakcímkártyával.
Fontos, hogy az okmányoknak, amelyekkel a választópolgár igazolja magát, érvényesnek kell lenniük.
Aki mozgásában gátolt, az mozgóurnát kérhet a szavazáshoz. Ezt írásban kell megtennie, melyet a szavazás napja előtt a helyi választási irodához kell eljuttatnia, a szavazás napján pedig  a lakóhelye szerinti illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
Kampánycsend a szavazás napján, azaz október 3-án 0 órától este 19 óráig tart. Kampánycsend megsértésével kapcsolatos kifogásokat az érintett településen a helyi választási bizottsághoz lehet benyújtani.
A Területi Választási Iroda (TVI) Választási Információs Szolgálata segítséget nyújt a választás napján is a választópolgároknak.

www.nyugathir.hu