Nyáresti orgonahangverseny lesz Pannonhalmán

A zenei rendezvény mottója: Megbékélés a zenében. A 2018. évi pannonhalmi programok vezérgondolatához igazodva a hétköznapokra szervezett sorozat korántsem hétköznapi, ugyanis 20-21. századi zeneszerzők tisztelegnek műveikkel az orgonairodalom fénykorának zsenijei előtt.