Megyei szociálpolitikai kerekasztal

A rendezvényre meghívást kaptak a megyei nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek képviselői, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Központvezetője, valamint az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke és tagjai is. A program házigazdája Kara Ákos, a megyei közgyűlés alelnöke lesz. A szociális törvény (1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdés)szerint a testület évente legalább egyszer ülésezik. Feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a területet érintő aktuális feladatok, problémák megtárgyalása. Jelen alkalommal a testület többek között véleményezi a Győr-Moson-Sopron Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2009. évi felülvizsgálati anyagát. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2)bekezdése értelmében:
„(2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.”