Majdnem 50 törvénymódosítást tartalmaz a költségvetést megalapozó csomag

A konstrukció keretében az állam olyan nehéz helyzetben lévő vállalkozások hitelfelvételéhez vállalhat kezességet, amelyeknél bizonytalan ugyan a hitel visszafizetése, de ezzel a kormány munkahelyek megmentéséhez nyújthat segítséget. A törvényjavaslat e mellett számos, az állam működésének átláthatóságát növelő, az adminisztrációt egyszerűsítő, valamint a közpénzügyi szabályok közérthetőségét segítő indítványt tartalmaz.

2011. július 1-től a megyei és fővárosi kormányhivatalok feladatkörébe tartoznának a közoktatási, szociális szolgáltatók és intézmények, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények működésének engedélyezésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. A költségvetést megalapozó törvénycsomag tartalmazza, hogy a tervezett egymillió munkahelyhez szükséges megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerőt biztosítani, ezért a Munkaerőpiaci Alapból a jelenleginél több forrást kell biztosítani a foglalkoztatási célok elérésére.

www.mti.hu