Kunsziget kapta az „Idősbarát Önkormányzat Elismerő Címet”

Győrött, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban került sor. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1999. évben „Idősbarát
Önkormányzat” Elismerő Címet alapított. Az elismerő cím alapításának célja: elismerni és példaként állítani az időskorú lakosság életkörülményeinek - közérzetének javítását szolgáló
többlettörődést és figyelmet tükröző önkormányzati gyakorlatot. Az elismerő cím csak olyan települési önkormányzatoknak (kivéve a megyei jogú városokat)
adományozható, amelyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben megfogalmazott kötelező időskori szociális ellátó rendszert működtetik, ezen felül a korosztályi civil szerveződés támogatásában is példás tevékenységet fejt ki. Az elismerő cím elnyerésekor az önkormányzat
díszoklevelet kap. A díszoklevél átadására minden évben az Idősek Világnapja megyei záróünnepségén kerül sor. A községben a lakosság 28,2%-a idős korú,
emellett a lakosság jelentős része, 50,8%-a középkorú. Ők az elkövetkező évtizedekben idős emberekké válnak, viszont jelenleg, mint aktív dolgozók az idős emberek ellátására,
gondozására munkavégzésük mellett nem, vagy csak nehezen képesek. Az idős emberek egészségi állapota rosszabb, mint az európai átlag, ezért gyógyításukról, egészségügyi ellátásukról magasabb szinten kell gondoskodni. A közel 400 idős ember között sok a mozgássérült, az érrendszeri betegségben szenvedő. Kunsziget Község Önkormányzatának mottója, hogy az idős emberekről való gondoskodás nem szűkíthető le sem társadalmi, sem családi feladatokra, hanem összetett, korosztályokat érintő probléma, melyet csak közösen
- az önkormányzat, a falu állampolgárai, a civil szervezetek és családok – együtt tudnak megoldani. Ennek megfelelően a község több csatornán keresztül gondoskodik az idős emberekről. Lehetőségeik szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy az idős emberek tisztességben és a lehető legnagyobb testi és lelki egészségben tölthessék mindennapjaikat és nyugdíjas éveiket.