II. Rákóczi Ferenc életét bemutató előadás a Bezerédj-kastélyban

2019-ben ünnepeljük II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulóját, s ennek kapcsán előadásunkban több oldalról igyekszünk bemutatni a méltóságos fejedelem életét. Rákóczi személyisége rendkívül összetett volt, állandó belső küzdelmet vívott, melyet az ősi jogaihoz való ragaszkodás, a haza keservein való segítés vágya és Isten keresése okozott benne. Ez a három kívánság nem mindig volt ugyanis összeegyeztethető. A fejedelem Istenhez írt műve, melyet később Vallomások címmel adtak ki, talán az egyik legérzelmesebb, legmegragadóbb magyar történelmi forrás. A Vallomások nem emberekhez íródott, írója saját bűneit vallja meg az Úrnak, miközben tele mesékbe illő történetekkel. Célunk bemutatni milyen ember is volt ez a bűnbánó, magát bűnösnek tartó, ám mai szemmel mégis csodálatos nagyság.

 

 

Az előadás megtekintése ingyenes!