Húsz éve dr. Pápai Lajos a Győri Egyházmegye püspöke

Dr. Pápai Lajost 1963-ban szentelték pappá, püspökké pedig 1991. április 27-én, valamint a beiktatása is ekkor történt. A főpásztor elmondta, azonnal hozzálátott kitűzött tervei megvalósításához. Fontosnak tartotta a keresztény nevelést, amely elsősorban a hitoktatással, másrészt a katolikus nevelési és oktatási intézmények létrehozásával valósul meg. Összesen nyolc óvoda, hét általános iskola, három gimnázium, két gimnáziumi kollégium, két felsőoktatási szakkollégium és egy felsőoktatási diákotthon tartozik mára a Győri Egyházmegyéhez. Dr. Pápai Lajos püspöksége alatt számos templom épült, és többet felújítottak, köztük a székesegyházat is. Erre az időszakra esett az Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány létrehozása, valamint a Hitvallás című egyházmegyei havilap megalapítása. A főpásztor nevéhez főződnek a Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepei, és az ír-magyar kapcsolatok megerősödése is. Húsz éves püspöksége alá esett II. János Pál pápa 1996-ban tett győri látogatása, majd egy évvel később Apor Vilmos vértanú püspök római boldoggá avatása. Ennek folytán 2004-ben nyílt meg az „Apor kiállítás – a vértanúság helye” című interaktív múzeum. Dr. Pápai Lajos hangsúlyozta, a belső megújulással kapcsolatos dolgok még ezeknél is fontosabbak, mint például a hitoktatás újjászervezése, a lelkigyakorlatok és a fiatalokkal való együttműködés megteremtése, ápolása. Április 27-én ünnepi hálaadó misével emlékeznek meg a jeles évfordulóra a székesegyházban, mely eseményre meghívást kapott és részt vesz dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke és Kara Ákos alelnök. www.gyorinap.hu