Elismerések a megye szolgálatáért

Területfejlesztési tagozat díjazottjai:

Csepregi Istvánné Csornán született, ahol gyermekkora óta a perec jelen volt az életében. Először csak a pereckészítő asszonyok kosarait segítette kivinni a vasútállomásra, akik piacokra vitték terméküket. Fizetségül törött perecet kapott. A perec illata, íze már ekkor rabul ejtette és sokat unszolta édesanyját, hogy készítsenek ők is. Czinder Antalné, Julcsa néni – aki házakhoz járt perecet készíteni - tanította édesanyját is a pereckészítés fortélyira. Így már egész fiatalon alkalma nyílt besegíteni ebbe a nehéz és fárasztó, ám gyönyörű munkába.  A perecsütés tudománya nemzedékről nemzedékre szállt. Így van ez Marika néni esetében is, aki az édesanyjától tanulta – s reméljük, hogy ő is továbbadja - a rábaközi perec készítésének tudományát. Évek óta szereplője több fesztiválnak, különböző rendezvényeknek, ahol számos alkalommal elismerték és díjazták munkáját.

Molnár Sándor 1990 óta Vásárosfalu polgármestere, de már korábban is is részt vett a közéletben, mint a község egyik elöljárója. Polgármestersége idején sokat dolgozott azért, hogy a Rábaköz egyik legkisebb települése jelentős mértékben fejlődjön. Az ő nevéhez fűződik többek között a falu vezetékes ivóvízellátásának, szennyvízelvezetésének, telefon- és kábeltévé-hálózatának kiépítése, valamint a teljes közművesítés. Irányításával számos útépítési munkát végeztek a községben. Felújították a kultúrházat és a kultúrház mögötti területet. Bár polgármesteri feladatait nyugdíjasként látja el, munkatempója és munkabírása töretlen. Mindig segítőkész, vidám természetű, és a falu lakosságával is jó kapcsolatot ápol. Komoly hangsúlyt fektet a testvér-települési kapcsolatok építésére is, amelynek köszönhetően az idei évben 27 magyar származású erdélyi személy tett Vásárosfaluban állampolgársági esküt.

A gazdasági tagozat díjazottja 2011-ben:

TÓTH TIHAMÉR, aki az érettségi után a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó és Fémipari Főiskolai Karára került Dunaújvárosba. Itt okleveles gépész-karbantartó üzemmérnöki, majd okleveles számítógép karbantartás vezető szaküzem-mérnöki végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását Fertőszentmiklóson kezdte, mint műhelyvezető helyettes, majd több jelentős cégnél töltött be vezetői feladatot. Hathatós közreműködésével 2006-ban telepedett le Kapuváron a Laurastar Services Kft. Az itteni feladata a svájci anyavállalat központi európai szervizének megszervezése, a Kőszegen elindított folyamatok Kapuvárra történő áthelyezése. A cég vezetőitől feladatul kapta a nemzetközi disztribuciós hálózat alkatrészellátásnak megszervezését, valamint technológiai és termékfejlesztési projektek irányítását. Ezen feladatok magas szintű ellátásának köszönhetően ma már a tulajdonosok hosszú távon gondolkodnak a kapuvári telephely fejlesztésében, ahol jelenleg közel 40 munkatárs végez magas technológiai színvonalú munkát.  Feladatai mellett a város vezetése mindig számíthatott és számíthat hathatós segítségére.

IFJÚSÁGI TAGOZAT díjazottjai 2011-ben:

NÉMETHNÉ FÓDI CSILLA a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-technika szakos diplomát. A diploma megszerzése után egyetlen munkahelyén, férje szülőfalujában, Veszprémvarsányban a Fekete István Általános Iskolában tanít. Nagy hivatástudattal és szakértelemmel oktatja az iskola felsős diákjainak a matematikát és a technikát. Munkája magas színvonalának kézzelfogható bizonyítéka, hogy az általa oktatott diákok az országos kompetencia-méréseken a főváros és a megyei városok „elit” iskoláinak diákjaival azonos szinten, az országos átlag felett teljesítenek. Az iskolába visszalátogató, már felnőtt diákjai is elismeréssel szólnak róla.A tanév során tartott szakkörökön kívül, 2003 óta minden nyáron szabadidejében, önként vállalt feladatként kézműves tábort szervez az iskola diákjainak. A táborok témája mindig más és más: a diákok agyagozással, textilfestéssel, nemezeléssel, mézeskalács készítéssel, vagy éppen üvegfestéssel ismerkedhetnek. Úgy a tantervi órák során, mint az önkéntesen vállalt és szervezett foglalkozásokon, szeretetteljes szigorral, következetességgel és példamutatással készíti fel a rábízott diákokat.

RABI IMRE érettségi után a Győr-Moson-Sopron megyei Sportigazgatóság által szervezett tánccsoport oktató, majd aerobic oktató és sport rekreációs tanfolyamokat végezte el. Szakmai munkáját 2002-ben kezdte a Diamant Tánciskola tanáraként, majd 2005-től 2008-ig Cats Dance Team tánctanára. 2008-ban megalapította a Movement Dance School Egyesületet, ahol a mai napig tánctanárként dolgozik. Munkája során -  a szakmai tudás átadása mellett -  mindig kiemelt figyelmet fordít az ifjúság nevelésére. Az irányítása alatt táncoló gyermekeknek követendő példát mutat munkabírásból, kitartásból. Ugyanakkor a közös táncon keresztül megtanulhatják a közösségi élet írt és íratlan szabályait. Munkáját minősíti, hogy az egyesületben táncoló gyermekek létszáma az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt s mára eléri a 150-200 főt. Az egyesületben táncoló fiatalok nemcsak a mozgás lehetőségét kapják meg itt, de szép eredményeket értek már eddig is el a különböző táncversenyeken és nagysikerű fellépésekkel büszkélkedhetnek az országhatáron belül és azon kívül is.

Szociális tagozat – 2011:

BELLA IMRÉNÉ 1979 óta dolgozik a kistérség különböző szociális intézményeiben. Pályáját a Jobaházi Szociális Otthonban kezdte, majd a Csornai Kistérség településeit ellátó Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat Bősárkányi Intézményegységének dolgozója. Rendkívül rugalmas egyéniség. Problémamegoldó képessége átlagon felüli. Tisztelettudó, ugyanakkor tiszteletparancsoló ember. Képes szeretet adni a nap bármely órájában. Egy önkormányzati cikluson át, mint képviselő a falu érdekében is kimagasló közösségi munkát végzett. Mindig és mindenhol lehet rá számítani. Hallgatja és meghallgatja az embereket. Szociális érzékenysége az igazságossággal párosul. Tevékenysége mindenki számára követendő példa.

KIRÁLYNÉ SIMON TÜNDE 2007 óta végez önkéntes munkát a Győr-Moson-Sopron Megyei Értelmileg Sérültek és Segítőik Egyesületénél. Szociális érzékenysége vezérelte a szervezethez, így segítve a sérült gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket és azok családtagjait. Folyamatosan részt vett képzéseken, szakmai műhelymunkákban, amellyel fejleszti szakmai hozzáértését és tudását. 2008-ban elindította az Önérvényesítés „együtt közösen” elnevezésű programot, majd 2010 szeptemberében a „döntéshozatali” modellkísérleti programot, amelynek segítségével a foglalkozásokon résztvevő sérült embereket készíti fel a felelős és megalapozott döntések meghozatalára. Az egyesület alelnökeként nagy gondot fordít az évente megjelenő tájékoztató füzet összeállítására, valamint rendezvények és programok szervezésére.

NAGYNÉ SOÓS KATALIN érettségi után elvégezte az Egészségügyi Főiskola védőnői szakát. A diploma megszerzése után munkáját Pannonhalmán kezdte meg, mint körzeti védőnő, majd hivatását Győrságon és Töltéstaván folytatta. 2006 óta Pér község körzeti védőnőjeként látja el munkáját. Emellett, mint helyettesítő is helyt áll Pázmándfalu és Nyalka védőnőjeként. Munkájára mind szakmailag, mind emberileg igényes. Szakmai elkötelezettségét jelzi, hogy rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, nyitott a mindenkori szakmai kihívásokra. Munkája során olyan emberi problémákkal találkozott, melyet mindig igazságos meggyőződése szerint igyekezett orvosolni. Aktívan részt vesz a települések életében. Mind a településeken, mind a munkahelyén tisztelik, becsülik akaraterejét, munkásságát.

Papp Anna Rozália a Kecskeméti Óvónőképző Intézet Budapesti Tagozatán szerzett óvónő képesítést. Az Időskorúak Otthona, Nagylózs intézménybe 1998.11.18. napjától dolgozott foglalkoztatás-szervezőként, majd mentálhigiénés munkatársként. Napi szinten szervezte a lakók kulturális és hitéletét. Közel 7-8 éve, Ő volt az elindítója az Szent-Iván Napi rendezvénynek, mely az évek során kinőtte magát és rendszeres intézményi programmá vált. Fontos feladatának tekintette az intézményben ellátottak szellemi-mentális gondozását, az idősek tiszteletét, megbecsülését, emberi méltóságának megőrzését, lelkük ápolását, védelmét. Kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy ne csak az ellátottaknak nyújtson lelki támaszt, hanem a család, a hozzátartozók felvilágosítása, tájékoztatása is megtörténjen. Emberi magatartása, kitartása, erős hite és hivatástudata olyan keresztényi értékeket képvisel, melyek mindenki számára példamutatóak és követendőek.

 

www.gymsmo.hu