Az adótörvényekről dönthet hétfőn az Országgyűlés

A hétfői napirend előtti felszólalásokat és interpellációs időszakot alighanem annak taglalása uralja majd, hogy a kormány tárgyalásokat kezd a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy új típusú együttműködésről.

A képviselők a négynapos ülés első napján ezután elsőként az igazságügyi reform részét képező törvények elfogadásáról döntenek. A kormány tervei szerint elválna egymástól a Kúria - mai nevén Legfelsőbb Bíróság - és a bírói igazgatási szerv vezetőjének a személye. A megszűnő Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) igazgatási jogkörei az Országos Bírósági Hivatal parlament által választott elnökéhez kerülhetnek, akinek tevékenységét az újonnan létrejövő Országos Bírói Tanács felügyelné.

A bírósági rendszer négyszintű maradna, a bírák jogállása pedig úgy változna, hogy háromévenként egy évre - a hozzájárulásuk nélkül - másik szolgálati helyre lehetne kirendelni őket. Az ügyészségi törvény módosításával 2012. január 1-jén megszűnhetnek, illetve az egységes ügyészi szervezetbe integrálódhatnak a katonai ügyészségek.

Hétfőn dönt a Ház a jövő évi költségvetést megalapozó törvényekhez érkezett módosító javaslatokról, majd az előzetes napirend szerint a megyei önkormányzati intézmények államosításáról. A kormány javaslata állami tulajdonba adná a megyei önkormányzatok vagyonát és intézményeit, valamint a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeit, cserébe az állam átvállalná a megyei önkormányzatok adósságát.

Határozathatnak a tavaszi gyöngyöspatai eseményeket vizsgáló bizottság mandátumának meghosszabbításáról, illetve a mozgóképtörvény módosításáról is. Az utóbbi lényege, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap támogatását a hatoslottó játékadójának 80 százalékában határoznák meg.

A szavazások sorát várhatóan a jövő évi adótörvények elfogadásával zárja az Országgyűlés. A felső áfakulcs így 27 százalékra emelkedhet, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) mértéke pedig a jelenlegi 30 helyett 37 százalék lehet 2012-ben. Az utóbbi módosításra - a kormánypárti képviselőcsoport tájékoztatása szerint - a zárószavazás előtt tesz javaslatot Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője és Rogán Antal, a gazdasági bizottság elnöke.

Hétfőn emellett általános vita lesz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) következő évi költségvetéséről: a médiahatóság 32, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 77 milliárd forintból gazdálkodhatna.

Az ülésnap részletes vitákkal ér véget: a képviselők megtárgyalják a Nemzeti Eszközkezelőről szóló törvényjavaslathoz, az egészségügyi tárgyú jogszabály-változásokhoz, valamint a sporttörvényhez érkező módosító indítványokat.

Kedden előbb a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásával és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokkal, majd a bírósági végrehajtással összefüggő változásokat - így például a költségek csökkentését és az ingatlanok elektronikus árverezésének lehetőségét - tartalmazó kormányzati előterjesztést vitatja meg az Országgyűlés.

Ezt követően több részletes vita következik, így szó lesz a népszavazási törvényhez, illetve az egyesülési jogról és a civil szervezetek támogatásáról szóló kormányjavaslathoz fűzött képviselői módosító indítványokról.

A szerdai napirenden első pontként az új szakképzési törvény hatórás általános vitája szerepel, majd folytatódik a köznevelési és az új önkormányzati törvény ezen a héten megkezdett - időkeretes - tárgyalása.

Csütörtökön a felszámolási és a csődeljárás változásairól, valamint honvédelmi és energetikai tárgyú jogszabály-módosításokról folytat vitát a Ház.

www.fidesz.hu