A széchenyis diploma biztos állást jelent

További elemmel bővült a Széchenyi István Egyetem folyamatosan zajló megújulási programja. Az immár 15 milliárdos keretű fejlesztések újabb projektje a munkaerő-piac igényeihez való hatékonyabb alkalmazkodást, a felsőoktatási intézmény minőségirányítási rendszerének kiépítését, a nemzetközi versenyképesség fokozását, valamint a hallgatói és oktatói szolgáltatások színvonalának növelését tűzte ki célul. Kapcsolódó beruházásként felújításra kerül az egyetem vagyonkezelésében lévő épület, amely az említett tevékenységek és szolgáltatások infrastrukturális hátterét fogja biztosítani.

Dr. Szekeres Tamás rektor köszöntője és az államtitkár szavai egybecsengve utaltak arra a fontos tényre, hogy az egész magyar gazdaság fellendülésének stratégiai alapkérdése a foglalkoztatási problémák megoldása. A kormányzat képviselőjének részéről elhangzott a jól ismert célkitűzés: 10 éven belül egymillió munkahelyet kell teremteni. Ez viszont nem könnyű feladat, már csak azért sem, mert az elmúlt nyolc évre ellentétes tendencia volt jellemző – hetvenezerrel csökkent az álláshelyek száma. Ebben a nagy vállalkozásban segítheti az államot a Széchenyi István Egyetem is, amely a munkaerőpiac elvárásaihoz való hatékonyabb alkalmazkodással tovább tudja majd növelni jelenleg is igen jó mutatószámait (a legfrissebb adatok szerint a végzettek 95%-a fél éven belül el tud helyezkedni, jelentős többségük a tanult szakmájában). Annak érdekében, hogy még képzettebb szakembereket bocsásson ki az egyetem, ugyancsak fontos törekvés új hallgatói és oktatói szolgáltatások bevezetése – így például a hallgatói előmenetel sikerességét segítő kézikönyv kiadása, az e-learning rendszer bevezetésének támogatása, az oktatók tevékenységével kapcsolatos elégedettségi felmérések továbbfejlesztése.

– Győr városa a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve jelentős lépéseket tett a szakképzés fejlesztése, amelynek már látható eredményei is vannak – mondta a projektnyitó rendezvényen dr. Somogyi Tivadar. A megyeszékhely alpolgármestere elismerően szólt az egyetem tudatos képzésfejlesztési koncepciójáról, s megemlítette az új Audi-gyár révén létrejövő 1800 új munkahely jelentőségét, amely további tízezernyi fős álláshely-növekedést eredményezhet a beszállítói körnek köszönhetően.

Kara Ákos beszédében rámutatott: a foglalkoztatási problémák egyik fontos oka, hogy a munkaadók igen sok esetben nem találnak megfelelően képzett, alkalmas munkaerőt. Ezért is jelentős az egyetemi fejlesztés, amely arra irányul, hogy még nagyobb összhang legyen a felsőfokú képzési rendszer és a munkaadói elvárások között.

A rendezvényen dr. Filep Bálint projektmenedzser adott részletes tájékoztatást a program céljairól és a megvalósítás részleteiről, majd az egyes elemek kerültek bemutatásra. A nemzetközi versenyképesség terén zajló fejlesztésekről dr. Rechnitzer János rektorhelyettes beszélt, a szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolatát Rimányiné Somogyi Szilvia, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója mutatta be érzékletesen, a munkáltatókkal való aktívabb párbeszéd lehetőségeiről dr. Galli Csaba szólt, míg az Inter-Uni-Audi pilot projekt részleteit Rónaszéki Balázs, az Audi Hungaria Munkatársa, a Széchenyi István Egyetem egykori hallgatója ismertette.

Csatolt galéria: Széchenyi Egyetemen Dr. Czomba Sándorral