A Kormány és Győr közötti együttműködési megállapodásról szóló kormányhatározat

A Kormány 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozata Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 

 

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. április 28. napján együttműködési megállapodást kötött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

 

 

1. A Kormány Győr elérhetőségének, közlekedési lehetőségeinek javítása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szlovák fél megkeresésével vizsgálják meg és tájékoztassák a Kormányt a Győr–Dunaszerdahely közötti közúti kapcsolat fejlesztésének (2×2 sávos kialakítás, új Duna-híd építés) lehetőségeiről, ütemezéséről és forrásigényéről;

Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy hozzon létre munkacsoportot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Győrt elkerülő körgyűrű befejezésének előkészítése érdekében, és a megvalósítás feltételeiről és ütemezéséről tájékoztassa a Kormányt;

Határidő: az előkészítésre és a Kormány tájékoztatására 2018. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a városi belső keleti elkerülőút hiányzó szakaszának és ezzel összefüggésben új Mosoni-Duna-híd megépítésének előkészítéséről és megvalósításáról;

Határidő: az előkészítésre: 2018. december 31. a megvalósításra: 2021. december 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti szakaszának fejlesztéséről azzal, hogy az útszakaszon 2018-ban szükséges megkezdeni a kivitelezési munkákat;

Határidő: 2019. június 30.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a 82. számú főút mentén, Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében azzal, hogy 2018-ban szükséges megkezdeni a kivitelezési munkákat;

Határidő: 2018. december 31.

f ) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a jelenleg használt utasforgalmi épületek hasznosítási lehetőségének vizsgálatával tegye meg a szükséges intézkedéseket a városi helyi és helyközi autóbuszpályaudvar és vasútállomás felújítása, ennek keretében új közúti alagút építése érdekében a Bartók Béla út és a Szent István út között.

Határidő: az előkészítésre 2018. december 31. a megvalósításra 2021. december 31.

 

 

2. A Kormány támogatja Győr városának egészségügyi, sport- és turisztikai célú fejlesztéseit, ennek keretében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy új mentőállomás építése és a szükséges közúti kapcsolat kialakítása érdekében;

Határidő: 2018. december 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház parkolási infrastruktúrájának fejlesztése érdekében;

Határidő: 2018. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg az Olimpiai Sport Park területén egy új sporthotel építésének lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. december 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg a Püspökerdő területén egy új városi aktív rekreációs szabadidőközpont kialakításának, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. december 31.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a d) alponttal összefüggésben, az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg a Püspökerdő-fejlesztéssel érintett terület Önkormányzat részére történő átadásának lehetőségét, és a vizsgálat alapján készítsen jelentést a Kormány számára;

Határidő: 2017. szeptember 30.

f ) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve és az Önkormányzat bevonásával hozzanak létre munkacsoportot, ennek keretében vizsgálják meg az érintett terület árvízvédelmének biztosítása mellett a városban tervezett vízi élménypark megvalósításának és fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek jelentést a Kormány számára;

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a jelentés elkészítésére 2018. március 31.

g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy az f ) alpontban foglalt feladattal összefüggésben tegyék meg a szükséges intézkedéseket az érintett terület árvízvédelmének biztosítása érdekében;

Határidő: 2018. március 31.

h) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében.

Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. június 30.

 

 

3. A Kormány kiemelten támogatja a felsőoktatás fejlesztését, amelynek keretében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket Győrben egy új Digitális Fejlesztési Központ létrehozása érdekében;

Határidő: 2018. június 30.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket az egyetem további fejlesztéséhez szükséges ingatlanok területének a Magyar Állam tulajdonába történő megvásárlása, valamint a Széchenyi István Egyetem számára ingyenes vagyonkezelésbe adása érdekében.

Határidő: 2017. december 31.

 

 

4. A Kormány támogatja Győr kulturális életének fellendítését, ennek érdekében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a Győri Nemzeti Színház komplex megújításának, valamint a II. János Pál tér rehabilitációjának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés ütemezett támogatása érdekében;

Határidő: a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. szeptember 30.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzat bevonásával vizsgálják meg egy új hangversenyterem építésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Határidő: 2017. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzat bevonásával vizsgálja meg egy új konferenciaterem építésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsen előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;

Határidő: 2017. december 31.

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a b) és c) alponttal összefüggésben, az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Vízügyi Hatósági Osztály új, méltó helyen történő elhelyezésének lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Kormányt.

Határidő: 2017. december 31.

 

 

Forrás: Magyar Közlöny